Одабрани су следећи рукописи

На јубиларном књижевноуметничком  конкурсу „Заветина“ 2013, одабрани су за публиковање следећи рукописи: ЧЕКАМ ДА ПРОГОВОРИМ / Соња Ковачевић (песме, афоризми,…

Захвалност и молба

„Заветине“ су у последњих месец дана – како се приближава крај рока за слање рукописа на „Јубиларни конкурс ЗАВЕТИНА поводом…

„Пре­ја­ка је сло­бо­да не­зна­ла­штва, пре­јак за­мах нео­д­го­вор­но­сти”, оштро про­те­сту­је М. Да­ној­лић

КУЛТУРА О (не)писмености српске нације / Драган Стојановић У два-три на­пи­са об­ја­вље­на у овој ру­бри­ци из пе­ра ком­пе­тент­них по­зна­ва­ла­ца про­бле­ма­ти­ке…