RAZMIŠLJANJA O ODVAJANJU / Petar Despotović

 

Slušajući sa ostalima ono što je Zlatica rekla, Slavka je osvojila neka čudna tuga, koju su naročito izazvale (naravno, pošto ih je izvadio iz konteksta i dao im svoj smisao) – sledeće reči: „Pa čak i ako moramo nekog oštetiti, ako drukčije ne možemo prema Bogu odužiti dug koji imamo prema sebi – neka to i učinimo“/!/.

Kao da je ovaj govor dotakao to već more od nebrojenih suza duboko u njegovom biću, jer je Slavku beskrajno žao što život mora da bude takav; što je istina takva, pa i ona njemu data – data da je gleda kroz sopstveni interes. (Naravno, ma kroz koju prizmu posmatrana, makar i altruističku, ista istina – protivurečnog izgleda, samo zato što je njena celina, umnost, nedokučiva.)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Eto, barem je svestan što istinu pronosi; za razliku od mnogih koji osećaju težinu bremena ali nemaju hrabrosti da vide i sjaj istine. Koji je, dakako, i njihovim životima na raspolaganju.

*

Da li će, ipak, odlučiti da se odeli; proda ovu kuću a kupi dve manje: jednu za sebe, Zlaticu, dete na putu i decu koja će kasnije doći, a drugu za ostale članove široke familije?

Ima u vidu divnu na obali Brzice, blizu pecare koja dobro radi i koju ne prodaje. A, nešto dalje od reke a nedaleko od ove kuće i skromnu sa vodom i klozetom u dvorištu, ali sasvim zadovoljavajuću za ostale članove porodice. Tj, prema već obavljenim ali preliminarnim i neobavezujućim pregovorima, bila bi to neka vrsta zamene dobara uz doplatu ove ili one strane. Iako Zlatica još nije upućena, Slavko oseća da će ga i ovog puta podržati.

___________ odlomak iz rukopisa „BEŠČASNO SRCE“ (28. poglavlje)

 Beleška o autoru: 

Petar Despotović (fotodokumentacija "Zavetina"
Petar Despotović (fotodokumentacija „Zavetina“

Petar Despotović je rođen 12. 11. 1942. godine u Beogradu, gde je završio gimnaziju, studirao sociologiju – i radni vek proveo (u jednoj banci). Pisanjem se ozbiljnije bavi poslednjih dvadesetak godina, u slobodnom vremenu.