Одабрани су следећи рукописи

На јубиларном књижевноуметничком  конкурсу "Заветина" 2013, одабрани су за публиковање следећи рукописи: ЧЕКАМ ДА ПРОГОВОРИМ / Соња Ковачевић (песме, афоризми, фрагменти), ВИЗАНТИЈСКИ ВИШЕБОЈ / Никола Александар Марић,  рукопис песама, МОЈА…