Одабрани су следећи рукописи

На јубиларном књижевноуметничком  конкурсу „Заветина“ 2013, одабрани су за публиковање следећи рукописи: ЧЕКАМ ДА ПРОГОВОРИМ / Соња Ковачевић (песме, афоризми, фрагменти), ВИЗАНТИЈСКИ ВИШЕБОЈ / Никола Александар Марић,  рукопис песама, МОЈА ОСТАВИНА / Драгица Бека Савић, збирка песама, БЕШЧАСНО СРЦЕ / Петар Деспотовић,  рукопис романа, и И  КАДА  НЕ БИ  БИО  ОВАЈ  СВЕТ / Слободан Бранковић,…